Ιεροδιάκονος Iωάννης Αν. Γκιάφης: “Η Εκκλησιαστική κοινότητα μπροστά στην μεταναστευτική πρόκληση”

Άρθρο του Ιεροδιακόνου Ιωάννη Γκιάφη,
Θεολόγου και Πολιτικού Επιστήμονα.

Διαβάστε το άρθρο κάνοντας κλικ στην εικόνα.