ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς Εὐβοίας τὸν γόνον, Οἰκουμένης ἀγλάϊσμα, τῆς Θεολογίας τὸν μύστην καὶ Χριστοῦ φίλον γνήσιον, Πορφύριον τιμήσωμεν, πιστοί, τὸν πλήρη χαρισμάτων ἐκ παιδός. Δαιμονῶντας γὰρ λυτροῦται, καὶ ἀσθενεῖς ἰᾶται πίστει κράζοντας· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ ἁγιάσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ.

Τοῦ Παρακλήτου τὸν ναὸν τὸν ἁγιώτατον
καὶ τῆς πανάγνου Θεοτόκου προσφιλέστατον,
ἀνυμνήσωμεν Πορφύριον ἐκ καρδίας.
Ἀγαπᾷ γὰρ καὶ ἰᾶται πάντας καὶ φρουρεῖ
καὶ πρεσβεύει ὅπως τύχωμεν θεώσεως.
Ὅθεν κράζομεν· χαίροις, πάτερ Πορφύριε.

Μεγαλυνάριον.

Χαίροις χαρισμάτων ὁ θησαυρὸς καὶ τῶν ἰαμάτων ἡ πηγὴ ἡ θαυματουργός. Χαίροις ὁ προφήτης ὁ νέος Ἐκκλησίας, Πορφύριε, τρισμάκαρ, Ἄθωνος καύχημα.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΕΠΙ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

Ιερά Αγρυπνία για την Εορτή του Οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου τελέσθηκε την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, το βράδυ, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης.
Στην Αγρυπνία του νέου Αγίου της Εκκλησίας, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, ο οποίος μίλησε για την φιλανθρωπία του Οσίου Πορφυρίου, αναφερόμενος όχι μόνο στην  αρετή της ελεημοσύνης με την οποία εκοσμείτο ο νεοφανής άγιος της Εκκλησίας , αλλά στο ότι φιλανθρώπως έδρασε σε όλη την ιερατική του πορεία, αντιμετωπίζοντας τον πονεμένο άνθρωπο με ειλικρινή αγάπη και πατρική στοργή και καθοδηγώντας όλες τις ανθρώπινες ψυχές προς νομάς σωτηρίους.