Θεόδωρος Α. Νημάς: «Η συμβολή των Μητροπολιτών Λαρίσης, των Επισκοπών Θεσσαλίας και των Θεσσαλών Πατριαρχών στην ίδρυση Σχολείων και την ενίσχυση της Παιδείας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας»

Άρθρο του κ. Θεοδώρου Νημά,
Φιλολόγου και Δρος Ιστορίας της Εκπαιδεύσεως.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 10