Θαδδαίος Σίνκο: “Εντυπώσεις του Πολωνού Θαδδαίου Σίνκο από την επίσκεψή του στην Λάρισα τον Απρίλιο του 1925”

Άρθρο του Θαδδαίου Σίνκο (Tadeusz Sinko),
Φιλολόγου και Ιστορικού.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 9