Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) περί παρατάσεως της προσωρινής απαγορεύσεως τελέσεως κάθε είδους Λειτουργιών και Ιεροπραξιών

Διαβάστε τη νέα ΚΥΑ κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο.


** Μεγάλη προσοχή στο επισημασμένο κείμενο περί διαδικτυακής μεταδόσεως. Προβλέπετε μόνον από τα ΕΠΙΣΗΜΑ Μέσα, όπως Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση, αν υπάρχει, και όχι για τυχόν μεταδόσεις με άλλους τρόπους (π.χ. Social Media, κλπ.).

One thought on “Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) περί παρατάσεως της προσωρινής απαγορεύσεως τελέσεως κάθε είδους Λειτουργιών και Ιεροπραξιών

Comments are closed.