Η ΒΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Αρχική Σελίδα>Ιατρικά Θέματα>Η ΒΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Η ΒΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

12 ΜΑΙΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Η ΒΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Επιμέλεια:
ΚΟΥΛΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ Π.Π.Γ.Ν.Λ.

ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ Π.Π.Γ.Ν.Λ.

Η βία στον εργασιακό χώρο αποτελεί πραγματικότητα για πολλούς νοσηλευτές. Μία έρευνα σε επιλεγμένα νοσοκομεία στη Βόρεια Κολούμπια και στην Αλμπέρτα του Καναδά, ανέφερε ένα σημαντικό βαθμό σωματικής ή λεκτικής βίας κατά τις τελευταίες πέντε βάρδιες (Duncan et al. 2001). Ωστόσο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η επίπτωση της βίας στον εργασιακό χώρο διότι δεν είναι επαρκώς καθορισμένη και συνήθως δεν αναφέρονται όλα τα περιστατικά (Σύνδεσμος Φροντίδας Υγείας και Ασφάλειας του Οντάριο 2001).
Πολλοί οργανισμοί φροντίδας υγείας εργάζονται υπέρ του περιβάλλοντος χωρίς βία και έχουν αυξήσει την ασφάλεια. ’λλοι νοσηλευτές (π.χ. όσοι εργάζονται σε μικρά νοσοκομεία με περιορισμένα μέσα) παραμένουν ευάλωτοι. (Baumann, Hunsberger, Blythe & Crea 2006).
Το Κοινό Πρόγραμμα, των ILO/ICN/WHO/PSI, πάνω στη βία στον εργασιακό χώρο του τομέα υγείας, έχει θέσει σε εφαρμογή μελέτες υποθέσεων σε αντιπροσωπευτικές χώρες παγκοσμίως και έχει εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες καθώς και ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης (www.icn.ch). Κατά ειρωνικό τρόπο, ο τομέας της υγείας φαίνεται να είναι περισσότερο επιρρεπής στη βία από οποιονδήποτε άλλο. Στη Σουηδία, περίπου το ένα τέταρτο από τις περιπτώσεις βίας που έχουν αναφερθεί στο χώρο εργασίας, συνέβησαν σε δραστηριότητες υγείας.
Οι μελέτες του Κοινού Προγράμματος επιβεβαιώνουν ότι η βία στο χώρο εργασίας, στον τομέα της υγείας, αποτελεί έναν παγκόσμιο επαγγελματικό παράγοντα κινδύνου αυξάνοντας την ανησυχία για τη δημόσια υγεία και την καταπάτηση των ανθρώπινων και εργατικών δικαιωμάτων. Στο παρελθόν, τα προληπτικά μέτρα έχουν επικεντρωθεί στην εκπαίδευση των επαγγελματιών. Παρόλα αυτά διακρίνεται μία αυξανόμενη αναγνώριση του γεγονότος ότι οργανωτικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες (π.χ. σχέδιο εργασίας, ροή ασθενών, τρόπος διαχείρισης, πολύκλινη δομή των τμημάτων, επίπεδα θορύβου, ζέστης) πρέπει να ρυθμιστούν με σκοπό να σταματήσει η ολοένα και μεγαλύτερη εξέλιξη της βίας στον επαγγελματικό χώρο. Ο οδηγός, που αναφέρεται στη βία στον εργασιακό χώρο στον τομέα υγείας και ένα συνοδευτικό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, επίσης έχουν αναπτυχθεί από το Κοινό Πρόγραμμα και διατίθενται δωρεάν (www.ich.ch). Χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία το ICN μαζί με το Νορβηγικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών συνεργάζεται με πέντε αφρικάνικους συνδέσμους νοσηλευτών προκειμένου να μειωθεί η βία στον εργασιακό χώρο.

Ο Σύνδεσμος νοσηλευτών της Μαυριτανίας ακολουθώντας το πρόγραμμα για τη βία στο χώρο εργασίας, το Μάρτιο του 2006, πραγματοποίησε μία σειρά δραστηριοτήτων που αναφέρονταν στο θέμα.
-Τακτικές συναντήσεις με όσους αφορά το θέμα, ώστε να ελέγξουν και να αξιολογήσουν τις δραστηριότητές τους, στο δικό τους κομμάτι.
-Μία επιτροπή κατά της βίας καθιερώθηκε σε όλα τα νοσοκομεία του νησιού, η οποία συνεδριάζει κάθε μήνα για να αξιολογήσει την πρόοδο και να δρομολογήσει τη δράση όπως αρμόζει.
-Ένα βιβλίο αναφοράς βίας τοποθετήθηκε σε όλα τα τμήματα και τις μονάδες όλων των νοσοκομείων ώστε να διευκολύνουν τους νοσηλευτές και τις μαίες να αναφέρουν όλα τα περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας που ασκήθηκε εναντίον τους.
-Επισκέψεις στα διάφορα νοσοκομεία από Εθνικό Αντιπρόσωπο, ώστε να ελέγχεται η πρόοδος.
-Μία εκστρατεία μέσω πόστερ και φυλλαδίων που τοποθετούνται σε όλα τα τμήματα και τις μονάδες στις δομές υγείας της χώρας.
-Αρκετές συναντήσεις με τους επίσημους του Υπουργείου Υγείας, ώστε να συζητηθούν θέματα βίας, συμπεριλαμβανομένου της εργασίας των ΝΝΟ/SANNAM/ICN για την ενθάρρυνση μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία του εργασιακού χώρου.
-Ανάπτυξη συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει δώσει οδηγίες σε όλους τους αρμόδιους περιφερειακούς διευθυντές σε επιχειρησιακό επίπεδο, ώστε να συνεργαστούν και να υποστηρίξουν δραστηριότητες του συνδέσμου νοσηλευτών στους αντίστοιχους υγειονομικούς οργανισμούς.
-Συνεργασία με τα τηλεοπτικά μέσα ώστε να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σε ό,τι αφορά στο αρνητικό αποτέλεσμα της βίας πάνω στους επαγγελματίες υγείας.

Απόσπασμα από το Νοσηλευτικό Δελτίο του ΕΣΝΕ. Τεύχος 127, Απρίλιος 2007

 

 

 

 

Εγγραφείτε για τα για ενημερωτικά δελτία μας(newsletters)!

Newsletters Απλό κείμενοHTML Μήνυμα e-mail  

Προβολή όλων

 

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού ΤΑΛΑΝΤΟ

 

Ευαγές Ίδρυμα “Ο Επιούσιος” Συσσίτια απόρων της Ι.Μ. Λαρίσης & Τυρνάβου