ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μὲ μεγάλη  ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Λαρίσης καὶ Τυρνάβου σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἐνοριακὴ Συντροφιὰ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου Λαρίσης ἐκδήλωση-ἡμιημερίδα πρὸς τιμὴ τοῦ ἁγίου Νικηφόρου του Ἅ΄, Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη καὶ Ὁμολογητὴ (806-815). Ἡ ἡμιημερίδα πραγματοποιήθηκε ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου, τὸ Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016 μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔλευση τῆς τιμίας κάρας του ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Μαλεσίνας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μὲ τὸν χαιρετισμό, ἐκ μέρους τοῦ ΔΣ τῆς Ἐνοριακῆς Νεανικῆς Συντροφιᾶς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἀπὸ τὴν κ. Εὐαγγελία Λιακούλη, δικηγόρο, Περιφερειακὴ Σύμβουλο καὶ Πρόεδρο τοῦ Κ. Π. ΟΚΑΝΑ. Ἀκολούθησαν οἱ ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις τῶν κ. Σωτηρίου Μπαλατσούκα, αγιολόγου-ἀναπληρωτῆ καθηγητῆ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης μὲ θέμα: «Τὰ ἅγια λείψανα» καὶ τοῦ ἀρχιμανδρίτη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Τυρνάβου π. Σέργιου Παραλίγκα, δρ. Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολογίας καὶ Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Αἰγαίου καὶ Καθηγητῆ Ἐφαρμογῶν τοῦ Τμήματος Νοσηλευτικῆς του ΤΕΙ Λάρισας μὲ θέμα: «Νικηφόρος ὁ Α΄, ἕνας ὁμολογητὴς Πατριάρχης». Συντονιστὴς τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ὁ κ. Χαράλαμπος Στεργιούλης, δρ. Βυζαντινῆς Φιλολογίας τοῦ Α.Π.Θ.

Ὁ κ . Μπαλατσούκας ἀναφέρθηκε μὲ μία θεολογικὰ ἐμπεριστατωμένη καὶ ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένη εἰσήγηση στὸ θέμα τῆς τιμῆς καὶ τῆς προσκύνησης ποὺ πρέπει νὰ ἀποδίδεται στὰ ἱερὰ λείψανα, καὶ ὄχι στὴν ἐκδήλωση λατρείας τῶν ἱερῶν λειψάνων. «Λατρεύουμε τὸν μόνο ἀληθινὸ Θεὸ καὶ ἀποδίδουμε τιμὴ στὰ λείψανα τῶν ἁγίων», σημείωσε ἐμφαντικὰ ὁ κ. Μπαλατσούκας.

Ὁ π. Σέργιος Παραλίγκας φώτισε ἄγνωστες πτυχὲς τοῦ Βίου ἑνὸς μεγάλου ἁγίου καὶ ὁμολογητή, ἑνὸς ἀσυμβίβαστου Πατριάρχη ποὺ βάδισε στὰ βήματα τῶν προγενέστερων ἁγίων ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως, ὅπως τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Εὐτυχίου ἢ τοῦ Ταρασίου, καὶ συνέβαλε ἀποφασιστικὰ στὴν ἀποκατάσταση τῶν εἰκόνων. Τῶν εἰσηγήσεων ἀκολούθησε συζήτηση μὲ τὸ πολυπληθὲς ἀκροατήριο.

Στὴ συνέχεια ἡ χορωδία τῆς Ἐνοριακῆς Συντροφιᾶς ἀπέδωσε ὕμνους καὶ χριστιανικὰ τραγούδια. Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ προϊστλαμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἀρχιμ. Νικηφόρος Κοντογιάννης, ποὺ εὐχαρίστησε ὅσους συνέβαλαν στὴν ἐπιτυχία τῆς ἐκδήλωσης.

Στὴν ἐκδήλωση παρεβρέθηκαν μεταξὺ ἄλλων ὁ βουλευτὴς Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ὁ ἀντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Ἀπόστολος Σουρλαντζής, ἐκπρόσωποι στρατιωτικῶν, πολιτικῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν φορέων καὶ πλῆθος κόσμου.