Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3131/27-07-2020 ΦΕΚ,

περί Εφαρμογής του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.