Ευμορφία Ζησοπούλου: «Μητροπολίτης Πενταπόλεως Ιγνάτιος Μαδενλίδης (1930-2017): Μαθήματα πίστης και ζωής από μια οδηγητική μορφή»

Άρθρο της κας Ευμορφίας Ζησοπούλου,
Φιλολόγου.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 10