Επαμεινώνδας Μανδηλάς: «Tου Μοναχισμού διαδρομές. Η μετάβαση από τον αναχωρητισμό στον κοινοβιακό Μοναχισμό»

Άρθρο του κ. Επαμεινώνδα Μανδηλά,
Δασκάλου και Θεολόγου.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 10