«Εις Αναμάρτητον Χώραν, Και Ζωηράν, Επιστεύθην, Γεωσπορήσας Την Αμαρτίαν…»

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και χοροστάτησε στον Αναστάσιμο Εσπερινό της Κυριακής του Ασώτου, παρουσία των παιδιών της χριστιανικής αδελφότητος ΓΕΧΑ Λαρίσης.

Στο κήρυγμα του, ο Σεβασμιώτατος ανέλυσε το πρώτο Ιδιόμελο του Εσπερινού: «Εἰς ἀναμάρτητον χώραν, καὶ ζωηρὰν ἐπιστεύθην, γεωσπορήσας τὴν ἁμαρτίαν· τῇ δρεπάνῃ ἐθέρισα, τοὺς στάχυας τῆς ἀμελείας, καὶ δραγμάτων ἐστοίβασα, πράξεών μου τὰς θημωνίας, ἃς καὶ κατέστρωσα οὐχ ἅλωνι τῆς μετανοίας. Ἀλλ´ αἰτῶ σε, τὸν προαιώνιον γεωργὸν ἡμῶν Θεόν· Τῷ ἀνέμῳ τῆς σῆς φιλευσπλαγχνίας, ἀπολίκμισον τὸ ἄχυρον τῶν ἔργων μου, καὶ σιτάρχησον τῇ ψυχῇ μου τὴν ἄφεσιν, εἰς τὴν οὐράνιόν σου συγκλείων με ἀποθήκην, καὶ σῶσόν με», ενώ μετά την απόλυση ευλόγησε τα παιδιά δίδοντας τους από μία εικόνα της Οσίας Άννης της Λαρισαίας και του υιού αυτής Ιωάννου.