Εθελοντισμός στη σύγχρονη κοινωνία

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ ΣΤΙΣ 14/1/08
Γεωργία Κυπαρίση
Νοσηλεύτρια ΤΕ,
Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ/Λάρισας
Τμήμα Νοσηλευτικής

Πώς μπορούμε να ορίσουμε τον εθελοντισμό
-Θα μπορέσαμε να ορίσουμε τον εθελοντισμό ως την δραστηριότητα εκείνη που αναπτύσσεται κατά τρόπο προσωπικό, αυθόρμητο, ελεύθερο χωρίς ατομικό κέρδος από πολίτες ή ομάδες πολιτών προς το συμφέρον της ομάδας στην οποία ανήκουν ή τρίτων προσώπων ή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή της τοπικής, κρατικής ή διεθνούς κοινότητας, αποκλειστικά για σκοπούς αλληλεγγύης.
-Ακόμη ο εθελοντισμός συνεπάγεται μια στάση ζωής που συνεπαγεται ιδιαίτερες αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η κοινωνική συμμετοχή, ενώ οι εθελοντές με τη δράση τους προωθούν θετικές στάσεις και αντιλήψεις για τα διάφορα κοινωνικά ζητήματα.

Ποιος είναι ο εθελοντής
Εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή τις γνώσεις του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς αντάλλαγμα.
Έτσι ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την αγάπη για τον συνάνθρωπο.

Το προφίλ του εθελοντή
-Να είναι οργανωμένος και εκπαιδευμένος.
-Να έχει εξειδικευτεί στον τομέα του για να μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα τη στιγμή που θα του ζητηθεί.
-Να μπορεί ύστερα από την κατάλληλη εκπαίδευση να αναλάβει πρωτοβουλίες όπου και όταν χρειαστεί.
-Να είναι πρόθυμος να οργανωθεί και να συντονιστεί με τις υπόλοιπες ομάδες εθελοντών ή με άλλες κρατικές υπηρεσίες ή οργανωμένες ομάδες που έχουν αναπτύξει ένα εσωτερικό δεσμό και μπορούν να λειτουργούν πιο εύκολα μεταξύ τους.

Πραγματικό προσόν
Ο εθελοντής συνδυάζει την αγαπη του ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγγελματία, την πειθαρχεία του στρατιώτη και την ανιδιοτέλεια του ανθρώπου.
Ο δε φορέας στον οποίο ο εθελοντής προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του πρέπει να μην παραγνωρίζει το δικαίωμα του εθελοντή:
-Να έχει ένα συγκεκριμένο καθήκον με αρχή και τέλος.
-Να έχει το καθήκον του μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Θα ήταν αδύνατον ένας εθελοντής να προσφέρει τον ελεύθερο χρόνο του χωρίς να ξέρει πότε θα σταματήσει.
-Να έχει τη δυνατότητα να φύγει από το πρόγραμμα όποτε το θελήσει.
-Να αισθάνεται ασφαλής, σίγουρος και κυρίως οικεία.

Ο εθελοντισμός σήμερα
-Ο εθελοντισμός αποτελεί σήμερα μια μεγάλη δύναμη ελπίδας για τον σύγχρονο κόσμο.
-Το φαινόμενο του εθελοντισμού αποκτά ολοένα νέες και πρωτότυπες ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις που ξεπερνούν τις παλαιές εμπειρίες παραδοσιακής φιλανθρωπίας.
-Η οργανωμένη εθελοντική δράση τείνει να καταστεί μια σημαντική συνιστώσα της κοινωνίας των πολιτών και να διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις στην Ελληνική κοινωνία αντιμετώπισης πολλαπλών αδιεξόδων. Σήμερα η επιστημονική κοινότητα, τα μέσα ενημέρωσης και η κοινή γνώμη, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους γύρω από τις οργανώσεις παροχής εθελοντικών υπηρεσιών και ειδικότερα του μη κερδοσκοπικού τομέα ή αλλιώς του τομέα. Ο εθελοντισμός έτσι όπως αναδύεται, ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρώπης, οριοθετεί τον τρίτο πυλώνα της οικονομίας παρέχοντας υλικά αγαθά και υπηρεσίες που αδυνατούν να προσφέρουν το κράτος και η ελεύθερη αγορά.
-Παρόλα αυτά το εθελοντικό κίνημα αντιμετωπίζεται ακόμη με δυσπιστία και υποκρισία από πολλούς.

Η έννοια του σημερινού Εθελοντισμού
-Μια διαδικασία απελευθέρωσης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και επικοινωνίας
-Μια διαδικασία διεύρυνσης της κοινωνικής συμμετοχής
-Ένας ενεργός τρόπος κοινωνικής και κοινοτικής ανάπτυξης
-Έκφραση αλληλεγγύης και εκπαίδευσης σε μια κουλτούρα αλληλεγγύης
-Τρόπος παρέμβασης του ενεργού πολίτη
-Διαδικασία ανάδειξης των κοινωνικών προβλημάτων και ευαισθητοποίησης του κοινού
-Τρόπος άσκησης πίεσης για επίλυση των προβλημάτων και επομένως ένας εναλλακτικός τρόπος άσκησης πολιτικής
-’Ασκηση ενός βασικού δημοκρατικού δικαιώματος του πολίτη( συμμετέχω και προσπαθώ να αλλάξω εγώ ο ίδιος τα πράγματα)
-Ο Εθελοντισμός είναι μια τεράστια δεξαμενή δεξιοτήτων ενέργειας και γνώσης.

Ποιους τομείς αγκαλιάζει ο Εθελοντισμός
-Στην προστασία του περιβάλλοντος, απειλούμενων ειδών, πράσινο, παραλίες κλπ.
-Στην κοινωνική πρόνοια και στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
-Στην εκπαίδευση
-Στον πολιτισμό- στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
-Στην πολιτική προστασία
-Στην εμπέδωση της ειρήνης
-Στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων
-Ανθρωπιστικές παρεμβάσεις σε περίοδο κρίσης
-Αναπτυξιακά προγράμματα – καταπολέμηση της φτώχειας
-Καθώς και άλλες δράσεις κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
-Στην εμπέδωση της ειρήνης
-Στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων
-Ανθρωπιστικές παρεμβάσεις σε περίοδο κρίσης
-Αναπτυξιακά προγράμματα – καταπολέμηση της φτώχειας
-Καθώς και άλλες δράσεις κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ο Εθελοντισμός στην Ελλάδα
Στη χώρα μας ο εθελοντισμός σαν θεσμός δεν είχε, μέχρι πρόσφατα, ανάλογη ανάπτυξη.
Αιτίες
-Η μειωμένη ανάπτυξη σε σύγκριση με αυτή των Δυτικών κοινωνιών
-Ο διευρυμένος ρόλος των πολιτικών κομμάτων
-Ο περιορισμένος ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης
-Η ισχυρή ανάπτυξη των άτυπων δικτύων αλληλεγγύης

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών σε τυχαίο δείγμα 1000 κατοίκων της Αττικής, το 70% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν έχουν συμμετάσχει ούτε μια φορά σε εθελοντικές ομάδες ενώ μόνο το 3% δήλωσε ότι είναι μέλη μιας οργανωμένης ομάδας, το 40% δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε κίνηση εθελοντών, ενώ μόνο το 16% απάντησε ότι γνωρίζει με σιγουριά το ζήτημα της εθελοντικής συμπεριφοράς.

Στόχος των εθελοντικών κινημάτων είναι:
-Να πείσει τον πολίτη ότι αυτός είναι το μόνο σημείο αναφοράς
-Να αναδείξει την ειλικρίνεια των προθέσεων και των επιδιώξεων
-Να καταπολεμήσει την πεποίθηση ότι όλα τα σημαντικά γεγονότα γίνονται μακριά από εμάς

Με τον τρόπο αυτό θα περιορισθούν οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη σημερινή νοοτροπία των πολιτών, όπως το κλίμα του ατομικισμού, της αδιαφορίας για τα κοινά, της εσωστρέφειας στο μικρό οικογενειακό πυρήνα.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
-Το μέγεθος του εθελοντισμού μιας χώρας, είναι ανάλογο με το επίπεδο ανάπτυξής της
-Οι εθελοντικές οργανώσεις φαίνεται ότι αποτελούν μια μεγάλη οικονομική δύναμη ( Μόνο στις ΗΠΑ, όπου δραστηριοποιούνται 1.140.000 οργανώσεις, εμφανίζουν έσοδα 621 δις $ που αποτελούν το 6,2% της αμερικανικής οικονομίας)
-Οι εθελοντικές οργανώσεις είναι προσανατολισμένες κύρια στην παροχή υπηρεσιών , δηλ. την Πρόνοια, την Υγεία, την Εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες
-Τα έσοδά τους προέρχονται κυρίως από συνδρομητές και κρατικές επιχορηγήσεις και όχι από εισφορές επιχειρήσεων
-Αποτελούν παράγοντα δημιουργίας θέσεων εργασίας εμφανίζοντας δείκτες αυξήσεων απασχόλησης πολύ μεγαλύτερους από αυτούς των εθνικών οικονομιών
-Οι εθελοντικές οργανώσεις αποτελούν πόλο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Ενώ μέχρι τώρα οι εθνικές κυβερνήσεις ήταν αποκλειστικά αρμόδιες για την άσκηση διεθνούς πολιτικής, σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν τα οργανωμένα εθελοντικά σχήματα που διεκδικούν τη δική τους συμβολή σε αποφάσεις παγκόσμιας σημασίας.
-Οι εθελοντικές οργανώσεις με τις προτάσεις και τη δράση τους επιδρούν στη διαμόρφωση μιας νέας κλίμακας αξιών στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, της πληροφορίας αλλά και της κατανάλωσης.

Ο εθελοντισμός είναι ουσιαστικά η εσωτερική ανάγκη να βοηθήσεις και να στηρίξεις τις ανάγκες των άλλων. Ο εθελοντής εξισορροπεί την ανάγκη με την ελευθερία, το σεβασμό με τη βοήθεια, τη σιωπή με τη φωνή.

5 Δεκεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

Στον εθελοντή
Κουβαλούσα το βάρος της μοναξιάς
αγκομαχώντας.
Βίωνα την άρνηση των ανθρώπων
σε όλο το μεγαλείο της.
Είπα αυτό είναι πια, και παραιτήθηκα.
Κλείστηκα στη σιωπή μου.
και ξαφνικά, βρέθηκες εσύ.
Μου άπλωσες το χέρι.
Στάθηκες δίπλα μου
προσπάθησες να σπάσεις τη σιωπή μου
συμμετέχοντας σε αυτή.
Έγινες φίλος και αδερφός μου,
έτσι όπως εγώ θα ήθελα.
Με έκανες να πιστέψω ότι δεν είμαι πια ΜΟΝΟΣ. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
(Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν.ΣΕΡΡΩΝ)