Εγκύκλιο Σημείωμα περί υποχρεωτικής διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων (self test).

Διαβάστε αναλυτικά το υπ’ αριθ. 1072 Εγκύκλιο Σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, περί υποχρεωτικής διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων (self test), καθώς και μνημονευόμενα σε αυτό ΦΕΚ.

One thought on “Εγκύκλιο Σημείωμα περί υποχρεωτικής διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων (self test).

Comments are closed.