ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ

Ο Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιλητηρίου, παράρτημα της Κεντρικής Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνος Καλόγηρος, προσέφερε δωρεά στα Συσσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.