Δρ Σωτήριος Ι. Μπαλατσούκας: “Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης. Ο Λειτουργός και η Θεία Λειτουργία-Ευχαριστία”

Άρθρο του Δρος Σωτηρίου Ι. Μπαλατσούκα,
Καθηγητού Αγιολογίας και Άρχοντος Πρωτονοταρίου
του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 9