Δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος: “Από το «ποθούμενο» στην καταστροφή και το έπος της αναδημιουργίας”

Άρθρο του Δρος Μάξιμου Χαρακόπουλου,
Συγγραφέως, Βουλετού Λαρίσης και πρώην Υπουργού.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 8ο