Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς: “Όταν η ιστορία κατεβαίνει από τον τοίχο”.

Άρθρο του Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά,
Γενικού Διευθυντού Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 8ο