Δρ Αθανάσιος Δ. Χρυσοβέργης: “Ορθόδοξη Θεολογία – Αγιορείτικος Μοναχισμός. Ενωτικές προσπάθειες πριν από τη άλωση”

Άρθρο του Δρος Αθανασίου Χρυσοβέργη,
Δρος Θεολογίας και Οικονομολόγου.

Διαβάστε το άρθρο κάνοντας κλικ στην εικόνα.