Δημήτριος Καρβούνης: “Το Δημοτικό Ωδείο Λαρίσης διαμόρφωσε κριτήρια μουσικής Παιδείας”

‘Αρθρο-Συνέντευξη του κ. Δημητρίου Καρβούνη,
Μαέστρου της Μεικτής Χορωδίας του ΔΩΛ.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 10