ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Λάρισα, 11 Αὐγούστου 2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

          Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἔχοντας πρόσφατα λόγω σεισμῶν γευθεῖ τήν πίκρα τῶν ἐμπερίστατων ἀνθρώπων πού ἀπό τήν μιά στιγμή στήν ἄλλη βρίσκονται «ἐπί ξύλου κρεμάμενοι» ἀπό τίς ἐπιπτώσεις τῶν φυσικῶν φαινομένων καί καταστροφῶν, καί παρά τό γεγονός ὅτι δέν ἔχουν ξεπερασθεῖ οἱ ἐπιπτώσεις, οὔτε ἔχουν ἀντιμετωπιστεῖ οἱ ὑποχρεώσεις της, ἀπό τόν καταστρεπτικό σεισμό τῆς 3ης Μαρτίου 2021, ἔσπευσε ἀπό τήν πρώτη στιγμή νά συμπαρασταθεῖ στούς πυρόπληκτους ἀδελφούς μας, σέ ὅλη τήν Ἑλληνική ἐπικράτεια. Πέραν τῆς ἀναβολῆς τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιά τά διακόσια χρόνια ἀπό τήν Ἐθνική Παλιγγενεσία καί τήν διαρκῆ ἀναπομπή δεήσεων ὑπερ τῶν πυροπλήκτων σέ ὅλες τίς τελούμενες Παρακλήσεις κατά τήν διάρκεια τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Μάνης, διέθεσε 3.186 μπουκάλια ἐμφιαλωμένου νεροῦ (ἀξίας 840,00€) στούς κατοίκους τοῦ Γυθείου καί τῶν γύρω χωριῶν, τά ὁποῖα ἐκκενώθηκαν τό ἀπόγευμα τῆς 7ης Αὐγούστου. Ἐπίσης, σήμερα 11 Αὐγούστου, στηρίζοντας τήν πρωτοβουλία τοῦ Σ.Ι.Κ.Α.Ε. Λάρισας γιά ἐνίσχυση τῶν πυροπλήκτων τῆς Εὐβοίας σέ τρόφιμα, παρέδωσε ἀπό τό ἀποθεματικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας, τά ὁποῖα γέμισαν ἕνα ἡμιφορτηγό. Θέλοντας νά βοηθήσει τούς πυρόπληκτους κατοίκους νά μήν ἐγκαταλείψουν τόν τόπο τους, ἀλλά νά παραμείνουν στά χωριά τους καί νά ἀνασυγκροτήσουν τίς οἰκονομικές τους δραστηριότητες, παρέδωσε ποσό ὕψους τεσσάρων χιλιάδων εὐρώ (4.000,00€) στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἠλείας γιά ἀγορά ζωοτροφῶν καί διάθεσή τους στούς κτηνοτρόφους τῶν χωριῶν πού ὑπέστησαν ζημιές. Ἐξάλλου, ἐντός τῶν προσεχῶν ἡμερῶν καί ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Λάρισας πρόκειται νά ἀποστείλει μία νταλίκα ζωοτροφές στά καμένα χωριά τῆς Ἰστιαίας. Τέλος, μέ ἔγγραφό της πρός τή Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἤδη ἀπό τίς 6 Αὐγούστου 2021, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἔχει διαθέσει χώρους στίς δομές της γιά προσωρινή διανυκτέρευση δεκατεσσάρων τετραμελῶν οἰκογενειῶν πυροπαθῶν ἀδελφῶν μας ἀπό γειτονικές περιοχές, σέ περίπτωση πού παραστεῖ ἀναγκη πρός τοῦτο. Ἐπειδή μέρα μέ τή μέρα οἱ ἀνάγκες ἀναδεικνύονται μεγαλύτερες καί πιό πιεστικές, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου, προκειμένου νά ἔχει τήν δυνατότητα νά βοηθήσει περαιτέρω, ἀνακοινώνει ὅτι κατά τήν Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τήν 15η Αὐγούστου 2021, θά περιαχθεῖ δίσκος σέ ὅλους τούς Ἱερούς της Ναούς, τό προϊόν τοῦ ὁποίου θά διατεθεῖ στίς περιοχές πού ἐπλήγησαν. Τέλος, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἐπιμένει σέ πανστρατιά προσευχῆς ὥστε ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νά ἀνακουφίσει ὅσους δοκιμάσθηκαν ἀπό τά φρικτά γεγονότα τῶν τελευταίων ἡμερῶν.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ