Δελτίο Τύπου – 14.09.2021

Λάρισα, 14 Σεπτεμβρίου 2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἐκφράζει τίς θερμές της εὐχαριστίες πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, γιά τήν ἀνταπόκρισή του στόν δίσκο, ὁ ὁποῖος περιήχθη στούς Ἱερούς μας Ναούς ἀνήμερα τόν Δεκαπενταύγουστο, προκειμένου νά ἐνισχυθοῦν οἱ πυρόπληκτοι ἀδελφοί μας τῶν καταστρεπτικῶν πυρκαϊῶν τοῦ παρελθόντος Αὐγούστου. Ἔχοντας ὡς βασική ἀρχή στή διαχείριση τῶν ὅποιων ποσῶν τήν ἀρχή τῆς διαφάνειας, ἀνακοινώνεται ὅτι ὁ δίσκος συγκέντρωσε τό ποσό τῶν 17.000 εὐρώ καί ἤδη διενεμήθη μεταξύ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Χαλκίδος, Ἠλείας καί Μάνης, οἱ ὁποῖες θά τό διανείμουν περαιτέρω στούς μόνιμους κατοίκους τους πού ὑπέστησαν ζημιές, προκειμένου νά ἀνακουφιστοῦν, νά ἀνασυγκροτήσουν τήν παραγωγική τους ὑποδομή καί νά παραμείνουν στούς τόπους τους. Ὑπενθυμίζεται ὅτι πλέον τοῦ ἀνωτέρω ποσοῦ, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου εἶχε ἀποστείλει ἄμεσα στίς πυρόπληκτες περιοχές ποσότητες τροφίμων, ἀλλά καί ζωοτροφῶν σέ μιά προσπάθεια πρώτης ἀντιμετώπισης τῶν πιεστικῶν ἀναγκῶν. Κατωτέρω δημοσιεύουμε καταστάσεις μέ τίς Ἐνορίες πού κατά τόν περιαχθέντα δίσκο συγκέντρωσαν τά μεγαλύτερα, ἀλλά καί τά μικρότερα ποσά.

 1. Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Λαρίσης: 930 €.
 2. Ἱ.Ν. Ἁγ. Θωμᾶ Μακρυχωρίου: 780 €.
 3. Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Λαρίσης: 778 €.
 4. Ἱ.Ν. Ἁγ. Πέτρου καί Παύλου Λαρίσης: 775 €.
 5. Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀχιλλίου Λαρίσης: 741 €.
 6. Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος ὁδ. Βόλου: 650 €.
 7. Ἱ.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Λαρίσης: 613,98 €.
 8. Ἱ.Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους Πλατυκάμπου: 598,30 €.
 9. Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Λαρίσης: 590 €.
 10. Ἱ.Ν. Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης Λαρίσης: 572 €.

…………………………………………………………………………..

 1. Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Ἀγναντερῆς: 20 €.
 2. Ἱ.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ἐλευθερίου: 20 €.
 3. Ἱ.Ν. Τιμίου Προδρόμου Κυψελοχωρίου: 20 €.
 4. Ἱ.Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους Κυπαρισσίου: 20 €.
 5. Ἱ.Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Λουτροῦ: 20 €.
 6. Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Μ. Μοναστηρίου: 20 €.
 7. Ἱ.Ν. Ἁγ. Βασιλείου Μάνδρας: 20 €.
 8. Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεσορράχης: 20 €.
 9. Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κουλούρας: 19,95 €.
 10. Ἱ.Ν. Μεταμόρφωσις Σωτῆρος Κυπαρίσσου: 15,80 €.
 11. Ἱ.Ν. Ἁγ. Βησσαρίωνος Δοξαρᾶ: 15,60 €.
 12. Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Μαυροβουνίου: 10 €.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ