Δελτίο Τύπου – 10 Απριλίου 2020

Λάρισα, 10 Ἀπριλίου 2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά τήν πολλαπλή ἐμφάνιση περιστατικῶν ἀσθενῶν νοσούντων ἀπό κορωναϊό σέ πυκνοκατοικημένη συνοικία τῆς πόλης τῆς Λάρισας καί μέ ἐμφανῆ τόν κίνδυνο μετάδοσης τῆς ἀσθένειας, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου συμβάλλοντας στόν κοινόν ἀγώνα τῆς τοπικῆς μας κοινωνίας καί τῶν Ἀρχῶν της γιά τόν περιορισμό τῆς πανδημίας καί τήν προστασία ἀνθρώπινων ζωῶν, κατόπιν σύσκεψης τῶν Προϊσταμένων τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Λάρισας ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στό χῶρο τοῦ «Ἐπιουσίου» μέ λήψη ὅλων τῶν θεσπισμένων μέτρων ἀσφαλείας, ἀποφάσισε τό κλείσιμο τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου μέχρι τήν ἅρση τῶν περιοριστικῶν μέτρων αὐστηρῆς καραντίνας στή συγκεκριμένη συνοικία.

Ἡ ἀπόφαση αὐτή λήφθηκε μέ πόνο ψυχῆς καθώς ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, προσευχή καί προσδοκία ὅλων μας ἦταν ἄλλα. «Τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττὸν τι προβλεψαμένου» (Ἑβρ. ια´, 40), πορευόμαστε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα «ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν.» (Ἑβρ. ιβ´, 1-2). Δηλαδή, ἐπειδή ὁ Θεός ἔχει προβλέψει κάτι καλύτερο ἀναφορικῶς μέ ἐμᾶς, πορευόμαστε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα ἀποτινάσσοντας κάθε βαρειά σκέψη καί τήν ἁμαρτία, ἡ ὁποία εὔκολα μᾶς μπλέκει, τρέχοντας μέ ὑπομονή τό ἀγώνισμα τοῦ δρόμου πού ἀνοίγεται μπροστά μας, μέ τούς ὀφθαλμούς προσηλωμένους στόν Ἀρχηγό καί χορηγό τῆς τέλειας Πίστης Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος χάρη τῆς χαρᾶς πού τόν περίμενε, ὑπέμεινε σταυρικό θάνατο, περιφρονῶντας τήν ντροπή πού τοῦ ἀπένειμε ὁ κόσμος καί ἔτσι ἀνέβασε τήν ἀνθρώπινη φύση στήν πλέον τιμητική θέση, στά δεξιά τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἐκφράζει τίς εὐχαριστίες της πρός τήν Περιφέρεια Θεσσαλίας, τό Δῆμο Λάρισας, τήν  Περιφερειακή Ἀστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας καί κυρίως τίς Ὑγειονομικές Ἀρχές καί Ὑπηρεσίες τοῦ Νομοῦ μας, γιά τήν ἀνύστακτη ἐπαγρύπνηση καί τήν προσφορά τους στήν τοπική μας κοινωνία. Συνάμα παρακαλεῖ καί προτρέπει ὅλους τούς συμπολίτες μας, ἰδίως τούς κατοίκους τῆς ὑπό αὐστηρή καραντίνα συνοικίας, νά συνεργάζονται μέ τίς Ἀρχές καί τίς ὑποδείξεις τους, χωρίς ἀντιδικίες ἤ περιττούς ἐκνευρισμούς, κατανοῶντας ὅτι μετά ἀπό τόσες ἡμέρες περιοριστικῶν μέτρων ἡ ὑπομονή καί οἱ ἀντοχές ὅλων μας ἔχουν δοκιμασθεῖ. Τό νά ἀντέξουμε ὅμως, εἶναι μονόδρομος, καθώς ὁ,τιδήποτε ἄλλο σημασιοδοτεῖ ἀνεπανόρθωτες καί ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις.

Θά ἐπακολουθήσει λεπτομερές Δελτίο Τύπου ἀναφορικά μέ τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ