Δελτίον Τύπου

Λάρισα 2/7/2019

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λαρίσης καί Τυρνάβου αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσει τίς θερμές της εὐχαριστίες πρός τόν ἀξιότιμο κ. Θεόφιλο Καραχάλιο, Ὀρθοπαιδικό, ὁ ὁποῖος ἀποφάσισε νά διαθέσει τά χρήματα τῆς προεκλογικῆς του προσπάθειας, στή «Λογία Φιλαδελφίας καί Ἀλληλεγγύης», τό βασικό Φιλανθρωπικό Ὀργανισμό τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, προτρέποντας καί ὅσους τόν ὑποστηρίζουν νά κάνουν τό ἴδιο. Ἡ κίνηση αὐτή, κίνηση ὑπέρβασης καί ὑψηλοῦ συμβολισμοῦ, σηματοδοτεῖ τήν ἀνάδειξη ἑνός νέου ἤθους στήν πολιτική ἀντίληψη, πιό οὐσιαστικοῦ, πιό ἀνθρώπινου, πιό ἀνιδιοτελοῦς, γι’ αὐτό καί πρέπει νά ἐπαινεθεῖ καί ν’ ἀναδειχθεῖ ὡς τό ἤθος πού τελικά πρέπει νά ἐπικρατήσει. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λαρίσης καί Τυρνάβου εὐχαριστεῖ ὅσους στηρίζουν τό ἔργο της, ἰδίως τό φιλανθρωπικό, καί εὔχεται τήν ἀπό Θεοῦ ἀνταπόδωση στή ζωή τους.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως