Δήμητρα & Κωνσταντίνα Γρηγοριάδου: “Πρωτοψάλτης Αριστείδης Γρηγοριάδης (1922-2007)”

Άρθρο των θυγατέρων Δήμητρας και Κωνσταντίνας Γρηγοριάδου
για τον αείμνηστο πατέρα τους, Πρωτοψάλτη Αριστείδη Γρηγοριάδη

Διαβάστε το άρθρο κάνοντας κλικ στην εικόνα.