Δέσποινα Αράπκουλε: “Μάκρη και Λιβίσι Μικράς Ασίας, Πατρίδα των προγόνων”

Άρθρο της κας Δέσποινας Αράπκουλε,
Περιφερειακής Συμβούλου και τ. Δημάρχου Γιάννουλης.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 8ο