Γεώργιος Φουντουλάκης: «Η επίδραση του Αριστοτέλη στους Πατέρες της Εκκλησίας (εξ επόψεως της ψυχολογίας της Θρησκείας)»

Άρθρο του κ. Γεωργίου Φουντουλάκη,
Μέλους ΕΔΙΠ της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ και
Μεταδιδάκτορος Ερευνητού.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 10