Γεώργιος Τερεζάκης: “Οι γυναίκες στο χώρο της Θεσσαλίας το 13ο αιώνα”

Άρθρο του κ. Γεωργίου Τερεζάκη,
Μεταδιδακτορικού Ερευνητού του Τμήματος
Ιστορίας, Αρχαιολογία και Διαχείρισης Πολιτισμικών αγαθών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

Διαβάστε το άρθρο κάνοντας κλικ στην εικόνα.