Γεώργιος Καλαντζής: “Η πρώτη μουσουλμανική μειονότητα του Ελληνικού Κράτους. Οι μουσουλμάνοι της Θεσσαλίας”.

Άρθρο του κ. Γεωργίου Καλαντζή,
Γενικού Γραμματέως Θρησκευμάτων
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διαβάστε το άρθρο κάνοντας κλικ στην εικόνα.