Βασίλης Κ. Σπανός: “Ένας κατάλογος των βιβλίων της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου το 1805”

Άρθρο του κ. Βασιλείου Κ. Σπανού,
Μ.Δ.Ε. Βυζαντινής Ιστορίας και Διδάκτορος Νεωτέρας Ιστορίας.

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 8ο