ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αρχική Σελίδα>Αρθρογραφία>ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Θέμα: ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σπουδάστριες:
Περιστέρη Βασιλική
Τσάκας Πάρης / Παρασκευάς

Λάρισα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ

3.ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

4.ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

5.ACTIVE LISTENING

6.ΘΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΟΥΣΜΑΤΟΣ

7.ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ Η ΩΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Η τρίτη ανάθεσή σας για αυτήν την μονάδα είναι μια κάπως πιο σύνθετη ανάθεση από δύο πρώτα σας. Μια αφηγηματική συνέντευξη είναι μια μέθοδος συλλογής δεδομένων που μετατοπίζει την παραδοσιακή έμφαση των αγγλικών μελετών από το διάσημο συντάκτη ή το μεμονωμένο κείμενο στον αναγνώστη – το πρόσωπο που καταναλώνει και που αλληλεπιδρά με τη λογοτεχνία. Επιτρέπει σε μας για να σκεφτεί για τα σημαντικά ζητήματα, όπως το πώς οι αλληλεπιδράσεις με την ποίηση επηρεάζονται από τους κοινωνικούς όρους όπως την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κοινωνική τάξη, το φύλο, και τη φυλή. (Στο παρελθόν, η λογοτεχνία έχει θεωρηθεί καθολικές -περιέχουσες ιδέες στις οποίες η καθεμία θα είχε ίση πρόσβαση). Τα προγράμματα όπως αυτό προσπαθούν να αναστατώσουν εκείνη την έννοια με την παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους η πρόσβασή μας στη λογοτεχνία (σε αυτήν την περίπτωση, ποίηση) κατασκευάζεται από τους κοινωνικούς όρους.
-Ο σκοπός αυτού του εγγράφου θα εξηπυρετήσει διάφορους σκοπούς, αυτό σας εισάγει μια σημαντική μέθοδο έρευνας, η αφηγηματική συνέντευξη, η οποία ενσωματώνεται από τις κοινωνικές επιστήμες στις αγγλικές μελέτες.
-Σας απαιτεί για να αναλύσει και να παρέχει την κρίσιμη διορατικότητα σε αυτό που κάποιος άλλος πρέπει να πει για την εμπειρία τους.
-Σας δίνει μια ευκαιρία να πάρει τις σημειώσεις τομέων και να ετοιμάσει την έρευνα, εργαζόμενος σε ένα ύφος με το οποίο μπορείτε να μην είστε ακόμα εξοικειωμένοι.
-Σας επιτρέπει την ευκαιρία να συγκρίνει την εμπειρία σας με την ποίηση σε εκείνους τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από σας -παλαιότερους, νεότερους, μια άλλη φυλή, ένα άλλο φύλο, ένα διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης, ή μία διαφορετική κοινωνική τάξη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ

1. Διαβάστε το επάνω άρθρο γραμμών από Eileen Landay. Θα παράσχει σε σας ένα παράδειγμα μίας ερευνητικής εργασίας που υιοθετεί τις αφηγηματικές συνεντεύξεις. Γνωρίστε ότι Landay είχε τις σαφείς ερευνητικές ερωτήσεις που διαμόρφωσαν ποιος πέρασε από συνέντευξη και ποιες ερωτήσεις ρωτήθηκαν. Θα θελήσετε να αρχίσετε τις ερευνητικές ερωτήσεις.
2. Δεδομένου ότι αρχίζετε σε χαρτί σας, θα θελήσετε αρχικά να επιλέξετε τους κατάλληλους ανθρώπους για τις συνεντεύξεις σας: Πρέπει να πάρετε συνέντευξη από δύο ανθρώπους που είναι σημαντικά διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο και παραδείγματος χάριν κάποιος πολύ παλαιότερος από σας, όπως έναν παππού και γιαγιά, και κάποιος ο οποίος έχει διαφορετική εκπαίδευση, κοινωνική τάξη, φυλή, ή φύλο είναι διαφορετικός και από δικούς σας και τον άλλο που σας δίνει τη συνέντευξή σας. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις ερευνητικές ερωτήσεις που εξερευνάτε.
3. Διαβάστε τα φυλλάδια που θα πάρει τη συνέντευξη και το ερώτημα των ερωτήσεων.
4. Πραγματοποιήστε οποιαδήποτε προκαταρκτική έρευνα που χρειάζεστε να ψάξετε τις πληροφορίες ή τα άρθρα σχετικά με την πραγματοποίηση και να ετοιμάσετε μια αφηγηματική συνέντευξη. Διαβάστε για το κοινωνικό/ιστορικό πλαίσιο του δίδοντος συνέντευξη και της εκπαίδευσής σας στο χρόνο/τόπο που αυτή μεγάλωσε, κ.λπ…. (Αυτό μπορεί να γίνει μέρος του εγγράφου σας).
5. Η έναρξη πρέπει να γίνει αρκετά νωρίς έτσι εσείς να μπορείτε να ολοκληρώσετε τις συνεντεύξεις σας και να σκεφτείτε για τα στοιχεία πριν να πρέπει να ετοιμαστούν τα αποτελέσματά σας!
6. Πρέπει να περιγράψετε αυτό το πρόγραμμα στους ανθρώπους που θέλετε να πάρετε συνέντευξη, δίνοντας τους μια πιθανότητα να σκεφτείτε για μερικές από τις ερωτήσεις που μπορείτε να θελήσετε προτού να καθίσετε πραγματικά για να τους πάρετε συνέντευξη.
7. Αυτό το έγγραφο είναι διαφορετικό από εκείνους που εσείς έχετε κάνει προηγουμένως στους οποίους σας απαιτεί για να ενσωματώσει το προσωπικό αφήγημα, τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση στοιχείων, και πιθανώς μερικές άμεσες αναφορές στα συγκεκριμένα ποιήματα, ή άλλη έρευνα που θα θελήσετε να περιλάβετε.
Θα θελήσετε να αρχίσετε με τη συνέντευξη. Θα ξοδέψουμε το χρόνο στις κατάλληλες ερωτήσεις συνέντευξης “”brainstorming”” κατηγορίας.
-Δένοντας τη συνέντευξή σας με ταινία και μεταγράφοντάς τη έπειτα είναι πολύ χρήσιμο, αλλά μπορείτε επίσης ακριβώς να δέσετε τη συνέντευξη και να την ακούσετε επανειλημμένα ή να πάρετε τις πολύ καλές σημειώσεις.
-Κάθε συνέντευξη θα διαρκέσει πιθανώς 35-45 λεπτά.
Δεδομένου ότι αρχίζετε, θα θελήσετε να παρέχετε μια εισαγωγή στο έγγραφό σας, έτσι ο αναγνώστης σας θα ξέρει τι γράφετε περίπου.

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αυτή η μεθοδολογία για την πραγματοποίηση και την ανάλυση των βιογραφικών αφηγηματικών συνεντεύξεων έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαπέντε ή περισσότερων ετών και στα μεμονωμένα προγράμματα PHD αλλά και σε ποικίλα συλλογικά ερευνητικά προγράμματα, είτε άμεσα (π.χ. Rosenthal 1998, Chamberlayne και λοιποί 2002, Brannen και λοιποί 2004) είτε σε μια τροποποιημένη έκδοση.
Υποθέτοντας ότι η “αφηγηματική έκφραση” είναι εκφραστική και των συνειδητών ανησυχιών και επίσης των ασυναίσθητων πολιτιστικών, κοινωνικών και μεμονωμένων προϋποθέσεων και των διαδικασιών, ενδιαφέρεται και για το εσωτερικό “και οι εξωτερικοί” κόσμοι της πρόσωπο-ιστορικής κατάστασης είναι και psychodynamic και sociobiographic στην προσέγγιση. Η αρχική εστίαση στην ιδιαιτερότητα της μεμονωμένης εμπειρίας στις μοναδικές ιστορικές και κοινωνικές θέσεις και τις διαδικασίες (π.χ. η δυναμική τέτοιων ιδρυμάτων όπως των οργανώσεων και των οικογενειών μέσα σε τέτοιες κοινωνικές μετακινήσεις όπως το ολοκαύτωμα, τη μετανάστευση, και το νεοφιλελεύθερο εκσυγχρονισμό) βάζει τη βάση comparision για τη συστηματική πιο πρόσφατη ολόκληρη περίπτωση και στηρίζει τη διατύπωση της θεωρίας.
Τα συλλογικά προγράμματα που χρησιμοποιούν BNIM περιλαμβάνουν μέχρι τώρα:
-Ένα ερευνητικό πρόγραμμα που συγκρίνει τα διαγώνιος-εθνικά διαφορετικά καθεστώτα της φροντίδας και των άτυπων πολιτισμών που τα καθεστώτα προκαλούν.
-Αλλος που συγκρίνει τις κοινωνικές στρατηγικές των μειονεκτουσών ομάδων που αντιμετωπίζουν τις όλο και περισσότερο επικίνδυνες κοινωνίες στην Ευρώπη και των καινοτόμων αντιπροσωπειών που έχουν προσπαθήσει να μετρήσουν μέχρι τέτοιες νέες προκλήσεις.
-Μια 12-οικογενειακή μελέτη παραγωγής της εργασίας και της φροντίδας στο UK κατά τη διάρκεια του 20oυ αιώνα.
-Μια μελέτη των επαγγελματικών μεταναστών στη Νέα Ζηλανδία.
-Μια σε βάθος μελέτη μιας καινοτόμου αντιπροσωπείας, ένα υγιές ζωντανό κέντρο σε ένα στερημένο πολυ-εθνικό μέρος του ανατολικού Λονδίνου.
-Αλλος που εξετάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των επαγγελματιών πρώτης γραμμής και των πελατών τους στις αντιπροσωπείες που εξετάζουν τους αστέγους.
Ένα αυξανόμενο ποσοστό των μελετών που χρησιμοποιούν BNIM εξετάζει εφαρμοσμένα τα ζητήματα, που εξερευνούν πώς οι επαγγελματίες κάνουν ή δεν επεμβαίνουν αποτελεσματικά με τους ανθρώπους των δύσκολων καταστάσεων και πώς η πολιτική και η πρακτική πρέπει να αναπτυχθούν αναλόγως.

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

-Αρχή της εννοιολογικής ειλικρίνειας: δεν υπάρχει καμία προγενέστερη υπόθεση για να είναι δοκιμασμένο.
-Αρχή της επικοινωνίας: μερικοί από τους κανόνες κάθε επικοινωνίας ημέρας ακολουθούνται, αλλά συγκρατούνται από μια έννοια του ενεργού ακούσματος που συζητείται κατωτέρω.
-Διευκολύνετε την ελεύθερη ανάπτυξη και την περάτωση μιας “τέλειας μορφής” από το άτομο μου δίνει τη συνέντευξη. Δεν μπορείτε να καταλάβετε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης γιατί το άτομο που δίνει τη συνέντευξη αποκρίνεται όπως – προ πάντων, δεν διακόπτει για να ανακαλύψει γιατί, μην διακόψτε για να διευκρινίσετε για οι ίδιοι. Εάν διακόπτετε την τέλεια μορφή ενός αστείου πριν από το τέλος, το αστείο αποδυναμώνεται ή καταστρέφεται. Εάν διακόπτετε ένα αρχικό αφήγημα, η αφηγηματική συνέντευξη αποδυναμώνεται ή καταστρέφεται. Μην διακόψετε με ερωτήσεις.
Αυτό ακούγεται εύκολο αλλά συνήθως στην πράξη απαιτεί πολύ να ξεμάθει και την προγύμναση για να επιτύχει. Εσείς να κάνετε μια κατάρτιση BNIM, την εκμάθηση για να μην υποβάλλονται οι ερωτήσεις σας και την εκμάθηση της ασυναίσθητης συνήθειας του ερωτήματος των αφηγηματικώς-δειγμένων ερωτήσεων θα είναι τα βασικά επιτεύγματα του πρώτου φραγμού κατάρτισης. Η εκμάθηση να διακρίνεται μια αφηγηματικός-δειγμένη ερώτηση από άλλα είδη της ερώτησης παίρνει καθεμία πολλή σκληρή εργασία.
Σύνοψη της κύριας συνέντευξης (subsessions 1 και 2):
1. Ζητήστε μόνο το αφήγημα
2. Μην διακόψτε ποτέ την απάντηση

ACTIVE LISTENING

Το ενεργό άκουσμα απαιτείται σε όλες τις συνεντεύξεις σε όλες τις φάσεις τους. Η θεωρία προήλθε αρχικά από την εργασία του Carl Rogers και εκείνοι που ερευνούν και τις δεξιότητες επικοινωνίας της διδασκαλίας. Έχει τις διαφορετικές μορφές.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΟΥΣΜΑΤΟΣ

-Μη λεκτική υποστήριξη.
Η περισσότερη επικοινωνία είναι μη λεκτική ένας μελετητής έχει υποστηρίξει ότι 93% της επικοινωνίας εμφανίζεται γύρω από τις λέξεις και μόνο 7% φέρεται από τις λέξεις και έτσι θα πρέπει να μάθετε και να ασκήσετε τη μη λεκτική έκφραση του ενεργού ακούσματος. Αυτό γίνεται εν μέρει από μια προσεκτική στάση ακούσματος, έναν βαθμό μάτι-επαφής, και τους μη λεκτικούς ήχους όπως το “hmm” και ούτω καθεξής που δείχνουν ότι ακούτε.
Ειδικότερα, πρέπει να επιτρέψετε σε αυτόν που δίνετε την συνέντευξη το μήκος των μικρών διακοπών, των σιωπών, οι οποίες πρέπει να εξετάσουν λεπτομερώς ή να υπενθυμίσουν το υλικό που προσπαθούν να έχουν πρόσβαση. Μερικές φορές μπορούν τις εικόνες ή μια ταινία στα κεφάλια τους που πρέπει πλήρως να προσεγγίσουν σιωπηλά προτού να μπορέσουν να αρχίσουν σας πουν για αυτήν. Οι κακοί ακροατές διακόπτουν, ή σταματούν κατά τη διάρκεια της σιωπής. Οι καλοί ακροατές όχι. Δίνουν τη μη λεκτική υποστήριξη με έναν μη-παρεισφρητικό τρόπο.
-Να ανταποδώσετε τις συγκινήσεις
Εάν οι ισχυρές συγκινήσεις προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, πρέπει να προετοιμαστούμε να τις αντανακλάμε. Αυτό θα δώσει στο δίδοντα συνέντευξη το συναίσθημα ότι δεχόμαστε και τις εκφρασμένες συγκινήσεις τους και ότι δεν είναι απαραίτητο να αποφύγουν εκείνες τις συγκινήσεις από φόβο μήπως φέρουν την ανατροπή του ερευνητή.
Παραδείγματος χάριν, εάν κάποιος αρχίζει να φωνάζει, δεν πρέπει να ορμήξουμε μέσα να τον διασώζουμε και γρήγορα να αλλάξουμε το θέμα με μια νέα αντικειμενική ερώτηση ή με κάποιο άλλο τρόπο.
Εάν εκφράζουν τα συναισθήματα του θυμού, να πείτε ότι: “αισθάνεστε ακόμα για το”, για να δείξετε ότι καταλαβαίνετε τι είναι η συγκίνηση που εκφράζουν, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να μείνουν με τη συγκίνηση ή να προκύψουν από το στο χρόνο τους.
Η κατανόηση είναι μια σημαντική ικανότητα που αποκτάται. Εάν προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τα συναισθήματά τους, είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν τα λέξη-για-συναισθήματά τους παρά να χρησιμοποιηθούν δικές σας, οι οποίες μπορούν να σημάνουν κάτι διαφορετικό σε αυτούς.
Να προσφέρετε τις λέξεις “που αισθάνεστε” κατά τέτοιο τρόπο ώστε, χωρίς ανησυχία για σας, να κινούνται στην πραγματοποίηση και ίσως το ρητό “όχι, δεν αισθάνομαι ανήσυχος” για αυτούς.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δεδομένου ότι ο κύριος σκοπός είναι να επιτραπεί ο ομιλητής για να συνεχίσει επειδή αισθάνονται κατανοητοί, το πράγμα που πρέπει να αποφεύγετε για να μην διακόπτετε την ροή της αφήγησης είναι:
-Μην παρηγορήστε, όπως: “αυτό δεν μπορεί να είναι τόσο κακό όσο όλα αυτά” ή “τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα”.
-Μην δώσετε τις συμβουλές, ως προς τον τρόπο με τον οποίο να εξετάσει ένα πρόβλημα, πώς να αποφύγει κάτι, πώς να κάνει (ή έχει κάνει) κάτι καλύτερα: (“θα είχα προσπαθήσει να πείσω το γιατρό…).
-Δεν ερμηνεύει: “σκέφτομαι ότι το πρόβλημα είναι ο πατέρας σας”.
-Μην παρομοιάσετε την ζωή σας με την ιστορία του με τα σχόλια όπως “θεώρησα ότι επίσης “ή” είχα μια πολύ παρόμοια εμπειρία”.
-Μην ζητήστε το υπόβαθρο ή τη διευκρίνιση. Αυτό γίνεται καλύτερα μετά από το τέλος της πρώτης συνέντευξης. Εν τούτοις με άλλες μορφές συνέντευξης, ένα τέτοιο αίτημα είναι αρκετά νόμιμο, στην αρχική αφήγηση αυτού του τύπου να πάρει συνέντευξη, δεν είναι απαραίτητο να καταλάβετε ή να ακολουθήσετε τι λέγεται. Εκτός αν είστε απολύτως σίγουροι, αφήνετε αυτό μέχρι αργότερα.
Προσπαθήστε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, ρωτώντας
(Παραδείγματος χάριν:)
-“Υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα πράγματα που θυμάστε;”
-“Μπορείτε να σκεφτείτε τίποτα άλλο που έχει συμβεί;”
Ίσως θα το βρείτε χρήσιμο να φανταστείτε ότι η μαγνητοφώνησή σας έχει αποτύχει εντελώς – αυτό συμβαίνει – και αυτό που θυμάστε τώρα για τη συνέντευξη θα είναι το μόνο αρχείο της συνέντευξης. Δεδομένου ότι η βραχυπρόθεσμη μνήμη διαρκεί μόνο έως ότου αρχίζει η επόμενη ανησυχία, γράφετε όλα που μπορείτε να θυμηθείτε, επάνω στο έγγραφο έτσι ώστε δεν θα σπαταληθεί.
Πρέπει επίσης να κάνετε μια συνοπτική σημείωση των υλικών περιχώρων της συνέντευξης, τίποτα που συνέβη πριν ή κατόπιν, τίποτα για τις πραγματικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων τις διαβεβαιώσεις της εμπιστευτικότητας και της ανωνυμίας και πώς θα είναι η επόμενη σύνοδος.

Ειδικότερα, πρέπει να θυμηθείτε τα σημεία όπου αισθανθήκατε ανήσυχοι (για οποιοδήποτε λόγο) και γράφετε κάτω τι θυμάστε για εκείνη την ανησυχία: όταν συνέβη, γιατί να έχει συμβεί, τι που (εάν τίποτα) και τι συνέβη κατόπιν.
Μόνο όταν το μυαλό σας είναι απολύτως κενό για τη συνέντευξη θα πρέπει να τελειώσετε αυτήν την σύνοδο της αναφοράς. Υπολογίστε σε 45 – 60 λεπτά του αρκετά σταθερού γραψίματος αφότου έχετε πει αντίο σε αυτόν που δίνετε συνέντευξη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το θέμα της εργασίας {«Αφηγηματική Συνέντευξη»} είναι από το site στο internet, http://www.google.gr.com/, Narrative Interview.

 

 

 

 

Εγγραφείτε για τα για ενημερωτικά δελτία μας(newsletters)!

Newsletters Απλό κείμενοHTML Μήνυμα e-mail  

Προβολή όλων

 

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού ΤΑΛΑΝΤΟ

 

Ευαγές Ίδρυμα “Ο Επιούσιος” Συσσίτια απόρων της Ι.Μ. Λαρίσης & Τυρνάβου