ΑΞΙΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ!

“Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ”

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ. ΔΑΥΙΔ