ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΝ ΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Θέμα: Αναγόρευση εις διδάκτορα του Αναγνώστη Παπανικολάου Χρήστο

Την 20η Ιουλίου στην ορκομωσία που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Παπανικολάου Χρήστος, αναγνώστης της Ιεράς Μητροπολεως, αναγορεύτηκε διδάκτωρ Παθολογίας-Αιματολογίας, της Ιατρικής, με έμφαση στα αντικείμενα της Γενετικής και της Μοριακής Βιολογίας.