Αικατερίνη Β. Καραγιώργου: «Ο διάλογος μεταξύ της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης και του παιδευτικού έργου των Τριών Ιεραρχών»

Άρθρο της κας Αικατερίνης Β. Καραγιώργου,
Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. 

Αχιλλίου Πόλις | Τεύχος 10